In Nederland is voortgezet onderwijs het onderwijsniveau dat volgt op het basisonderwijs en dat doorgaans gevolgd wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het voortgezet onderwijs bereidt de leerling voor op verschillende soorten van hoger onderwijs, Middelbaar Beroeps Onderwijs dan wel op een maatschappelijke positie - startkwalificatie. Mbo-opleidingen worden gegeven op vier verschillende niveaus: Niveau 1: assistent beroepsbeoefenaar Niveau 2: medewerker / basisberoepsbeoefenaar Niveau 3: zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar Niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar Via diverse opleiders is het mogelijk om een MBO Basisopleiding te volgen. Een Basisopleiding is een verkorte vorm van een MBO-opleiding waarvoor geen vooropleidingseis geldt. MBO basisopleidingen zijn niet officieel erkend.    VMBO  HAVO  VWO  Gymnasium    Studietips  Huiswerktips  Opleidingsadvies  Toekomst